gift hand out
 
       
 
02-10/07/2016


ผอ.สถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทยเข้าร่วม
โครงการอบรมสำหรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ
ฝ่ายต่างประเทศทั่วโลก ประจำปี ๒๕๕๙

2016年孔子学院外方院长研修班

 

 

เมื่อวันที่ ๐๒-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาอาจารย์ธนาภรณ์  โคตรพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดที่เมืองเซี้ยะเหมิน โดย HANBAN เพื่อให้ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายต่างประเทศทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของสถาบันขงจื่อ โดยยึดกฎเกณฑ์ตามที่ HANBAN ได้กำหนด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 41 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก 

2016年7月2-10日,川登喜大学素攀孔子学院泰方院长文婷女士 ( TANAPORN  KHOTPHAT ) 赴厦门参加中国国家汉办组织的2016年外方院长研修班。此次培训班共有来自全世界30个国家的41位外方院长参加,旨在帮助院长们进一步了解中国的传统与现实,增进互相了解,提升业务能力,促进孔子学院更好地发展。

 

 
clear
cooking