gift hand out
 
       
 
04/12/2016


สถาบันขงจื่อฯได้รับการตอบรับดีเยี่ยม
ในการจัดสอบHSK ครั้งที่ 12/2016

素攀孔院举办2016年第十二次HSK考试

 

 

 

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา สถาบันขงจื่อฯ ได้ทำการจัดทดสอบ HSK ครั้งที่ 12/2016 พร้อมกัน ขึ้นที่ สถาบันขงจื่อฯ จ.สุพรรณบุรี และ ศูนย์สอบอีกสองแห่ง ได้แก่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด และ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง รวมมีผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ถึง 181 คน ในระดับ 2-4 และนอกจากนี้ ยังมี ผู้เข้ารับการทดสอบ HSKK เพิ่ม อีก 31 คน

จากการสำรวจพบว่า นักเรียนที่เข้าสอบส่วนหนึ่ง ที่เข้าสอบ HSK 1 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สามารถเพิ่ม ทักษะในการเข้าสอบในระดับ 3 ได้อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในผู้สอบ HSK4 ได้เล่าถึง การได้ไปเรียนต่อที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทำให้เธอต้องพยามฝึกฝนทักษะ จากที่ไม่สามารถพูดจีนได้เลย จน พยายามเรียนรู้จนได้มาทดสอบระดับต่างๆ ซึ่ง เธอพบว่า ระดับ4 นั้น ข้อสอบมีความยากกว่า ระดับ3 อยู่มาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เธอคาดหวังมาก่อนแล้ว

ในส่วนการทดสอบ speaking test ( HSKK) ซึ่งมีการจัดสอบในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าสอบ ส่วนใหญ่28 คน ทำการทดสอบในระดับกลางและมี 3 คนที่เข้าสอบในระดับต้น

12月4日,川登喜大学素攀孔子学院组织开展了本年度第十二次HSK考试,考试分设达叻府达叻女子中学(Satreeprasertsin School)、素攀府甘那苏中学(Kannasootsuksalai School)、素攀孔子学院三个考点,共计181名考生参加了HSK二到四级的考试。另外有31名考生参加了同一天举行的HSKK初、中级考试。
本次参加HSK三级考试的人数有116人,超过考试总人数的一半,他们其中一部分在今年下半年才第一次参加HSK考试,短短几个月就完成了一到三级的跨越。

参加四级考试的王佩君是就读于马来西亚槟城当地华人中学的留学生。她说自己在读高中前汉语基础为零,而她的汉语启蒙老师是华人寄宿家庭的阿姨,在阿姨的影响下她开始对汉语感兴趣继而入读了当地华校。她介绍自己的学校有针对外国学生开设的汉语加强班,周围的同学和老师也经常用汉语交流,慢慢地她的汉语水平自然得到了提高。

谈及四级考试,她认为相较三级而言四级的考试难度还是有很大提升,尽管做好了心理准备,但考完以后心里还是没底。她同时表示下次备考需要更加努力。

当天,另有HSKK考试同时进行,3名考生参加了初级口语考试,28名考生参加了中级考试。
(撰稿 胡玥)

 

 

 
clear