ิ้

  thais chinese english

ประเภทคอร์สอบรม:

1.คอร์สหลักสูตรภาษาจีนระดับต่างๆ:
ภาษาจีน 1, ภาษาจีน 2, ภาษาจีน 3, ภาษาจีน4
เปิดอบรมสอน แก่นักศึกษาของ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เพื่อเก็บหน่วยกิตเป็นรายวิชาหลักหรือวิชาเลือก
ตามระเบียบบังคับในหลักสูตรต่างๆ


2.คอร์สอบรมภาษาจีน:
คอรส์ฝึกเรียนพูดจีนขั้นพื้นฐาน
-ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยสื่อสารในข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การนับเลข งานอดิเรก สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
คอรส์ฝึกเรียนพูดจีนเพิ่มเติม
- ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยสื่อสารในข้อมูลได้เพิ่มเติม เช่น การขานวันที่ วันเวลาการถามตอบทิศทาง สถานที่ date การซื้อสินค้าต่างๆ
เปิดอบรมสำหรับ บุคคลากร ม.ราชภัฎสวนดุสิตยทั้งในมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพ และศูนย์สุพรรณบุรี

3.คอร์สอบรมสื่อการสอนนัลติมีเดียเกรทวอลล์ (ระดับ 1-ระดับ 7)
เปิดอบรมแก่ อาจารย์ประถมและมัธยมที่สนใจอบรมชุดสื่อการสอนภาษาจีน Great wall ของสถาบันฯเพื่อนำไปใช้สอนร่วมในชั้นเรียน

4.คอร์สอบรมจัดตั้งตามคำขอ
เปิดอบรม ตามเนื้อหาที่เป็นความต้องการเฉพาะของกลุ่มผู้เข้าขออบรม เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ฯ

5.คอร์สอบรมระยะสั้น ในระดับต่างๆ

เปิดอบรม แก่ชุมขน ทั้งส่วนกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี