ความเป็นมา |พันธมิตร | พันธกิจ | กรรมการ |สาธารณูปกรณ์|ติดต่อเรา
学院简介 | 合作院校简介 | 学院简介 | 管理机构 | 办学条件
|联系我们

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โดยเป็นสถาบันอิสระที่ไม่แสวงหา ผลประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนและอนุญาตตามกฎหมาย จากสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ิ
ในการเป็นศูนย์การศึกษา ส่งเสริมการสอน ภาษาจีน การศึกษาต่อ ทุนและเผยแพร่้ความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมจีน ตอบสนอง นักเรียน นักศึกษา ชุมชนและผู ้ที่สนใจ

学院简介
川登喜大学素攀孔子学院成立于2006年12月27日。是由泰国川登喜皇家大学和中国广西大学合作创办的是一家语言文化机构,旨在满足泰国日益增长的汉语学习需求以及了解中国的渴望。

Confucius Institute of Suan Dusit University at Suphanburi (CISSDU) was officially established on December 27, 2006, by Suan Dusit University and Guangxi University. As an educational center for Chinese language and culture, CISSDU is created to satisfy the increasing need of learning Chinese language and knowing about China.